Havarijní pojištění

Dopravní nehody s větším či menším poškozením motorových vozidel jsou bohužel běžnou součástí dnešního silničního provozu. Bohužel mezi četné jevy patří i odcizení vozidel, poškození vandalem nebo vykradení součástek a příslušenství nebo věcí z vozidla. Havarijní pojištění proto kryje a poskytuje náhrady v těchto případech:

základní krytí:

 • poškození vozidla, které si způsobíme sami (pouze havárie)
 • odcizení celého vozidla (je nutno přivolat policii)
 • vozidlo je poškozeno nebo vykradeno (je nutno přivolat policii)
 • vozidlo je poškozeno živelní událostí (požár, vichřice, krupobití, povodeň , pád stromu…)

K těmto základním druhům pojištění lze uzavřít ještě doplňková pojištění

doplňkové krytí:

 • pojištění skel (čelní nebo všechna výhledová)
 • pojištění zavazadel nebo věcí pro služební účely
 • pojištění nákladů na pronájem náhradního vozidla
 • úrazové pojištění osádky nebo pouze řidiče
 • pojištění nadstandardních asistenčních služeb
 • pojištění sportovní výbavy (např. kol převážených na střešním nosiči, lyží ve střešním boxu)
 • pojištění vozidla proti ztrátě hodnoty (GAP)
 • ostatní speciální produkty na míru

Většinou je havarijní pojištění sjednáváno jako balíček (allrisk), který obsahuje všechna hrozící nebezpečí. Tento typ pojištění patří mezi nejkomplexnější nabízená pojištění vůbec. Klient si však může pojištění upravit dle vlastního uvážení. Výše pojistného se dá upravovat spoluúčastí, která tvoří odečitatelnou položku z případného pojistného plnění. Pojistitelé dávají klientům možnost širokého výběru pojistného krytí z nabízených základních a doplňkových rizik. Klient má možnost sám regulovat výši pojistného a výši svého rizika.

Pro sjednání pojištění kontaktujte nejbližší kancelář HONORIS FINANCE a.s. – dokážeme pro vás najít levné a vhodné havarijní pojištění pro vaše vozidlo.