Pjištění přepravy

Podnikání v přepravě zboží je možné realizovat různými dopravními prostředky po souši (automobilová a vlaková přeprava), po vodě (lodní přeprava) a vzduchem (letecká přeprava). Při přepravě zásilek nastává vysoká pravděpodobnost výskytu škod. V rámci pojištění přepravy rozlišujeme škodové majetkové pojištění přepravované zásilky, které je v zájmu uzavření majitele přepravovaného zboží, a pojištění odpovědnosti za škody způsobené na přepravované zásilce, jehož uzavření je v zájmu dopravce nebo odesílatele.

Základní rozdíly CARGO pojištění zásilek a pojištění odpovědnosti dopravce
Při srovnání rozsahu krytí odpovědnostního pojištění poskytuje pojištění zásilek mnohem širší pojistnou ochranu. Hlavním důvodem je skutečnost, že odpovědnost dopravce za škody na přepravovaném zboží je omezená. Z některých škod na zásilkách se dopravce může vyvinit. Jedná se o zásah tzv. „vyšší moci“ jako je např. živelní událost, zásah státních orgánů, loupežné přepadení, sesuv svahu nebo laviny, výbuch sopky, zřícení tunelu apd. U mezinárodního silničního dopravce se odpovědnost řídí Úmluvou CMR a je limitována částkou 8,33 SDR na 1 kg hrubé váhy nákladu, což u drahého zboží může majiteli zásilky způsobit v případě škody finanční ztráty, které nemůže po dopravci požadovat.

Druhy pojištění v oblasti přepravy

  • Pojištění přepravy zásilek – CARGO pojištění
  • Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce
  • Pojištění odpovědnosti za škody zasílatele
  • Finanční způsobilost dopravce