Pojištění bezkrevní léčby

Tento unikátní typ pojištění je určen pro osoby, které mají specifickou krevní skupinu, která nejde zařadit do základních známých skupin. Při poranění nebo operaci se proto musí použít specifická krevní plazma, kterou zdravotní pojišťovny neproplácejí. Pojištění je vhodné i pro případy, kdy pojištěný odmítá přijmout cizí krev z náboženských důvodů. K základnímu pojištění bezkrevní léčby lze připojistit i riziko smrti úrazem.