Pojištění domácností

Pojištění domácností uchrání váš majetek před živelními událostmi ( požár, výbuch, úder blesku, vodovodní škody atd.), odcizením a vandalismem, dále můžete pojistnou ochranu rozšířit o speciální rizika jako je dočasné přepětí v síti, zatečení, rozbití skla. Pojištění se vztahuje zejména na věci movité, které tvoří vybavení vašeho bytu, tj. nábytek, elektroniky, cennosti a peníze. Vztahuje se ale i na věci uložené v nebytových prostorech (např. kola ve sklepě nebo v garáži).

Velmi důležité je rovněž nezapomenout při sjednání na pojištění odpovědnosti z občanského života pro případ, že chvilkovou neopatrností vytopíte sousedy, požárem poškodíte cizí byt nebo váš pes způsobí škodu.

Pojištění domácnosti však neochrání nemovitost, ve které se domácnost nachází ( byt, rodný dům apod. ). Proto vám doporučujeme uzavřít též pojištění nemovitosti, ve které se domácnost nachází.

Proto vám doporučujeme schůzku s našim pojišťovacím poradcem, který vám na základě analýzy Vašich potřeb bezplatně pomůže s výběrem optimální varianty jak z hlediska pojistného krytí, tak i z hlediska ceny.