Pojištění motorových vozidel

Pojištění vozidel patří mezi tradiční činnosti HONORIS FINANCE a.s. Svoje auto u nás pojistili za dobu existence naši společnosti desetitisíce osob a firem. V našich kancelářích se pojištění aut, zejména pak povinnému ručení, věnuje specializovaný pracovník, který dokáže pro vás najít optimální řešení a dobře vám poradit.

Rozsah krytí:

Základní krytí

 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla – tzv. povinné ručení
 • havarijní pojištění vozidel

Doplňková pojištění

 • pojištění zavazadel
 • pojištění úrazu dopravovaných osob
 • pojištění skel
 • pojištění nadstandartních asistenčních služeb
 • pojištění sportovní výbavy
 • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Speciální pojištění

 • pojištění rozdílu pořizovací ceny a obecné ceny vozidla
 • pojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje

Způsoby pojištění

 • roční pojištění/ krátkodobé (področní) pojištění
 • flotilové pojištění/ individuální pojištění

Na co se pojistné krytí vztahuje

Havarijní pojištění vozidla

 • havárie
 • živelní rizika
 • odcizení
 • vandalismus

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)

 • újma na zdraví / životě
 • újma na majetku
 • újma na ušlém výdělku/zisku
 • náklady na právní zastoupení