Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě
V pojištění odpovědnosti za škodu občanů jsou zahrnuta rizika vyplývající z běžných a obvyklých činností v občanském životě.

Pojištění kryje škody způsobené třetí osobě neúmyslně, vzniklé převážně v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při rekreačním sportu, cyklistice, jízdě na koni nebo škody způsobené pojištěným vlastníkem či opatrovatelem drobných domácích a hospodářských zvířat.

Pojištění odpovědnosti z držby či vlastnictví nemovitosti
Pojištění odpovědnosti za škodu z držby či vlastnictví nemovitosti kryje odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Pojišťovna za vás uhradí škody způsobené třetím osobám, za které nesete odpovědnost – např. požár rozšířený na sousední majetek, škodu způsobenou pádem rampouchu ze střechy nebo utržením střešní krytiny, pádem stromu na sousední nemovitost apod.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, kterou pojištěný způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů. Pojišťovna za vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu.

Pokud Vás zajímá, která varianta pojištění odpovědnosti za škodu a od které pojišťovny je pro Vás nejvhodnější, sjednejte si schůzku s našim pojišťovacím poradcem. Pomůžeme Vám vybrat nejvhodnější variantu jak z hlediska pojistného krytí tak z hlediska ceny.