Pojištění právní ochrany

Stále náročnější právní prostředí kolem nás a často se měnící zákony vyžadují značné nároky občanů na orientaci se v právním prostředí a zejména při hájení svých práv, což mnohdy není vůbec jednoduché. Velké firmy či instituce někdy zneužívají i to, že občan váhá, zda si v dané věci vzít právníka a uhradit nemalé náklady s nejasnou vyhlídkou na úspěch. To vede bohužel k tomu, že na obranu svých práv často rezignujeme a s nespravedlností se smíříme. Podle nedávného průzkumu jsou Češi dokonce v EU na předposledním místě, co se týká práv spotřebitele při nespokojenosti se zbožím nebo službou.

K ošetření svých práv v případě potřeby stačí uzavřít pojištění právní ochrany, tedy jakéhosi „ předplaceného právníka“. Z tohoto pojištění se pak hradí nejen odměna právnímu zástupci, ale i nejrůznější poplatky za soudní znalce apod. Pojišťovny provozují i základní právní poradenství po telefonu a pomohou vám přímo na místě.

Právní ochrana řidiče a vozidla
Nejčastěji sjednávaným druhem pojištění právní ochrany je pojištění řidiče a vozidla. Při provozu vozidla se totiž s paragrafy můžeme setkat velmi snadno. Od reklamace vady vozidla po jeho koupi, sporu s autoservisem v případě nekvalitní opravy, sporu s pojišťovnou o výšku plnění z havarijního pojištění až k řešení dopravních přestupků s policií a správním úřadem nebo soudních sporů o zavinění dopravní nehody.

U všech těchto sporů , ale i dalších situací se pojištění právní ochrany ukáže jako neocenitelný pomocník v nouzi. Kontaktujte nás a poraďte se, jaká varianta pojištění právní ochrany pro řidiče či vozidlo je pro vás nejvhodnější.

Právní ochrana při pracovním vztahu
Spory se zaměstnavatelem o neplatnosti výpovědi, nesprávné odškodnění pracovního úrazu nebo přestupkové či trestní řízení vyplývají z vašeho pracovního zařazení. Právě v těchto případech velmi oceníte pojištění právní ochrany v pracovním vztahu a s pomocí právníků, zkušených v pracovním právu dokážete účinně ochránit své zájmy.

Pojištění právní ochrany při pracovním vztahu může být uzavřeno samostatně, či v kombinaci s dalšími druhy pojištění právní ochrany dle vašich potřeb.

Právní ochrana rodiny
Při běžném životě řešíme celou řadu právních situací , nejčastěji jako spotřebitelé, kdy reklamujeme nekvalitní zboží či službu, domáháme se náhrady škody, kterou nám způsobil někdo jiný, nebo řešíme spor s pojišťovnou o řádnou výplatu z úrazového pojištění dítěte.

Pojištění právní ochrany rodiny je tím správným řešením , které nám poskytne klid a jistotu pro takovéto situace. Může být uzavřeno samostatně, či v kombinaci s dalšími druhy pojištění právní ochrany.