Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

V praxi přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody na majetku sloužícího k podnikatelské činnosti může způsobit značné finanční ztráty. Tato škoda může často několikanásobně převýšit hmotnou škodu na samotném majetku. Dlouhodobě prosperující firma se tak rázem může dostat do vážných finančních i existenčních potíží.

Výhody pojištění, určení

Toto pojištění je určeno pro společnosti, kde existuje riziko přerušení provozu a tedy finančních ztrát, které z něj vyplývají. Jedná se především o výrobní provozy společností, jejichž provoz nelze bez ztráty zisku a bez zvýšení nákladů v jednom okamžiku obnovit na jiném místě. Přerušení provozu může být pro společnost kritickým okamžikem, kdy se rozhoduje při delším výpadku produkce o další existenci. Toto riziko kryje následné ekonomické ztráty vzniklé v příčinné souvislosti s celkovým nebo částečným přerušením provozu. V mnoha případech může relativně malá škoda na výrobní lince způsobit milionové ztráty při výpadku výroby a navíc i ztrátu dosavadních zákazníků či nových obchodů.

Pojistné krytí

Na dobu sjednanou ve smlouvě pojišťovna hradí ztrátu zisku a nabíhající fixní náklady, které musí pojištěný vynakládat i v době přerušení provozu. Nutným předpokladem pojistného plnění z tohoto rizika je vznik věcné škody na pojištěném majetku, která je způsobena pojištěným nebezpečím a která způsobí přerušení provozu.

Druhy pojistných rizik

  • Živelní přerušení provozu
    • FLEXA – požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
    • další živelní nebezpečí
  • Strojní a elektronické přerušení provozu
  • Přerušení provozu z důvodu odcizení výrobního zařízení
  • Přerušení provozu z důvodu kybernetických rizik

Pojišťovna hradí v případě škody především fixní náklady, které podnik musí platit (mzdy, odvody, nájemné, splátky leasingu atd.) i když nevyrábí. Sjednává se obvykle i pojištění ušlého zisku.

Zvláštním druhem pojištění je tzv. ztráta předpokládaného zisku v důsledku stavební havárie a zpoždění zahájení provozu tzv. ALOP)