Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu patří mezi základní druhy pojištění, jehož cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnostmi před případnými finančními ztrátami vzniklými jeho úmyslným poničením nebo ztrátou způsobenou odcizením.

Je určeno pro všechna odvětví podnikatelské činnosti, územní samosprávy, státní instituce, drobné podnikatele i soukromé společnosti a pro obecně prospěšné společnosti.

Pojistné krytí dle druhu nebezpečí

  • pojištění pro případ odcizení krádeží ze zabezpečených prostor
  • pojištění pro případ odcizení loupežným přepadením z uzavřeného prostoru
  • pojištění pro případ odcizení loupežným přepadením při přepravě peněz , cenností a nákladu
  • pojištění pro případ poškození vandalismem – zjištěným i nezjištěným pachatelem
  • pojištění pro případ poškození vandalismem – posprejováním

Speciální rizika

  • odcizení zásob na volném (otevřeném ale oploceném) prostranství
  • prostá krádež (omezený a domluvený limit s pojišťovnou , není – li možné zabezpečení)

Podmínky pro zabezpečení objektu se řídí standardně dle VPP pojišťovny, případně dle zvláštního smluvního ujednání domluveného ve smlouvě.