Pojištění profesní odpovědnosti

Výhody pojištění, určení
Pojištění profesní odpovědnosti je pojištěním proti finančním dopadům profesní chyby, která může způsobit škodu třetí osobě. Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání v řadě případů ukládá jednotlivým profesím platná legislativa ČR.

Pojistné krytí
Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou vadou poskytnuté odborné služby se vztahuje na:

 • škodu na majetku, škodu na zdraví a finanční škody
 • náhradu nákladů právní ochrany
  • náklady právního zastoupení a obhajoby advokátem
  • náklady řízení před soudem či jiným příslušným orgánem

Druhy profesní odpovědnosti
Nejčastější profese, u kterých se sjednává pojištění odpovědnosti z výkonu povolání; v závorce je uveden zákon, ve kterém je uvedena povinnost pojištění uzavřít:

 • Autorizovaný architekt, inženýr, technik činný ve výstavbě (Zákon č. 360/1992 Sb.)
 • Auditor (Zákon č. 93/2009 Sb.)
 • Agent hráčů fotbalu (Předpisy FIFA a ČMFS)
 • Autorizovaná osoba k posuzování shody výrobků (Zákon č. 22/1997 Sb.)
 • Advokát (Zákon č. 85/1996 Sb.)
 • Dražebník (Zákon č. 523/1992 Sb.)
 • Daňový poradce (Zákon č. 523/1992 Sb.)
 • Exekutor (Zákon č. 120/2001 Sb.)
 • Insolvenční správce (Zákon č. 182/2006 Sb.)
 • Informační technologie
 • Lékař, stomatolog, lékárník (Zákon č. 220/1991 Sb.)
 • Myslivec (Zákon č. 449/2001 Sb.)
 • Notář (Zákon č. 358/1992 Sb.)
 • Patentový zástupce (Zákon č. 417/2004 Sb.)
 • Pojišťovací makléř (Zákon č. 38/2004 Sb.)
 • Pojišťovací agent (Zákon č. 38/2004 Sb.)
 • Poskytovatel zdravotních služeb (Zákon č. 372/2011 Sb.)
 • Poskytovatel sociálních služeb (Zákon č. 108/2006 Sb.)
 • Pověřená osoba k výkonu sociálně –právní ochrany dětí (Zákon č. 359/1999 Sb.)
 • Samostatný likvidátor pojistných událostí (Zákon č. 38/2004 Sb.)
 • Veterinární lékař (Zákon č. 381/ 1991 Sb.)
 • Zadavatel a zkoušející klinické zkoušky zdravotnického prostředku (Zákon č. 123/2000 Sb.)
 • Zadavatel a zkoušející klinického hodnocení léčivého přípravku (Zákon č. 378/ 2007 Sb.)
 • a další