Pojištění rozdílu pořizovací a nové ceny – GAP (Guaranteed Asset Protection)

Je určeno pro fyzické i právnické osoby, majitele i provozovatele motorových vozidel pro krytí rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a obecnou cenou vozidla, který není hrazen z havarijního pojištění v případě totální škody nebo odcizení vozidla.

Co je to totální škoda?

Totální škodou se myslí takové zničení motorového vozidla, kdy vozidlo není možné opravit nebo by náklady na možnou opravy převýšili časovou cenu vozidla.

Dojde-li k havárii, při níž je vozidlo zcela zničeno, uhradí pojišťovna jeho majiteli pojistné plnění pouze ve výši tržní (obecné) ceny, od něhož odečte spoluúčast. To samé platí pro případ odcizení. V případě, že má majitel vozidla sjednané pojištění GAP, je mu uhrazen rozdíl mezi tržní a původní cenou.

Krytí pojištění

 • vozidla nová i ojetá
 • kryje i spoluúčast z havarijního pojištění
 • vozidla financovaná prostřednictvím leasingové společnosti i vozidla pořízená napřímo
 • jednotlivé vozidlo nebo do flotilové smlouvy
 • vozidla s platným technickým průkazem, s registrační značkou a s platným havarijním pojištěním
 • určeno pro vozidla do maximální hmotnosti 3 500 kg

Nelze pojistit

 • vozidlo taxislužby a vozidla sloužící k přepravě osob za úplatu
 • vozidlo, které je užíváno k pronájmu (autopůjčovna)
 • vozidla autoškoly nebo vozidlo sloužící k výcviku řidičů

Délka pojištění

 • pojištění GAP lze sjednat na dobu trvání 36 až 60 měsíců

Požadované dokumenty

 • nabývací faktura k vozidlu
 • platný technický průkaz