Pojištění úpadku cestovní kanceláře

Toto pojištění chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy s klientem. Povinnost pojistit se ukládá cestovním kancelářím zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku:
neposkytne oprávněné osobě dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je doprava součástí zájezdu
nevrátí oprávněné osobě zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi nezaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi nezaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části