Povinné ručení

Povinné ručení, neboli správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je základním pojištěním pro každé auto či motocykl, ale třeba i pro přívěs nebo návěs. Bez povinného ručení není možné jezdit s autem po silnici, aniž by se řidič vystavoval nebezpečí vysokých sankcí. Pojištění je povinen uzavřít majitel každého vozidla, které je provozováno na veřejně přístupných komunikacích.

Povinné ručení vás chrání v případě, že způsobíte jinému škodu na majetku nebo na zdraví. Pojištění chrání poškozeného, kterému pojistitel uhradí vzniklou škodu. Chrání také viníka nehody, který by bez povinného ručení musel škodu uhradit z vlastních prostředků. Je možné sjednat několik limitů plnění za škodu, které začíná již na 35 mil. Kč., u flotilového pojištění lze pojistit maximální limit až na částku 900 mil. Kč. Zejména u vozidel profesionálních řidičů, kteří se každodenně pohybují na veřejných komunikacích je vhodné zvolit vyšší limity plnění za případné způsobené škody. V souvislosti se zavedením nového občanského zákoníku a v případě způsobené a zaviněné hromadné nehody s větším počtem poškozených vozidel, kde je také mnoho smrtelných zranění nebo mnohočetně a dlouhodobě způsobené pracovní invalidity postižených osob, nemusí nižší sjednané limity povinného ručení postačovat. Pro firmu nebo občana, které dopravní nehodu způsobilo a vozidlo patřilo, může taková dopravní nehoda znamenat neřešitelnou událost a finanční úpadek nebo i krach a zánik společnosti.

I když je asi nejdůležitějším parametrem pro sjednání povinného ručení cena, nemělo by to být při rozhodování jediné hledisko. U některých pojišťoven lze k povinnému ručení rozšířit krytí na doprovodná rizika, např. asistenční služby, pojištění proti živelním rizikům, (krupobití, povodeň), úrazové pojištění pro řidiče nebo celou posádku, střet se zvěří, vandalismus, pojištění zavazadel, odcizení vozidla, pojištění skel atd.

Pro sjednání pojištění kontaktujte nejbližší kancelář HONORIS FINANCE a.s. – dokážeme pro vás najít levné a výhodné povinné ručení pro vaše motorové vozidlo.