Úrazové pojištění

Úrazové pojištění pomáhá zmírnit dopad neočekávaných událostí. V případě úrazu pomůže řešit složitou situaci tak, aby Vaše životní úroveň zůstala zachována.

Produkt nabízí kompletní úrazový program pro dospělé, děti nebo celou rodinu a to pojištění:

  • plné invalidity
  • pro případ smrti způsobené úrazem
  • trvalých následků
  • denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazů
  • denního odškodného za dobu léčení vyjmenovaných úrazů
  • odškodnění definovaných úrazů
  • denní dávky při pobytu v nemocnici
  • denní dávky při pracovní neschopnosti
  • plné trvalé invalidity způsobené úrazem

Jednotlivá rizika a možné výše pojistného plnění lze často kombinovat a tak přizpůsobit úrazové pojištění Vašim individuálním potřebám.

Pokud vás zajímá pro Vás nejvýhodnější varianta, sjednejte si nezávaznou schůzku s našim pojišťovacím poradcem. Na základě analýzy Vašich potřeb pomůže bezplatně s výběrem optimální varianty jak z hlediska ceny, tak z hlediska pojistného krytí.