Zaměstnanecké programy

Různé druhy pojištění lze s výhodou využít jako benefity pro zaměstnance vaši firmy. Státem podporované jsou zejména pojištění spořícího charakteru – životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele a penzijní připojištění se státním příspěvkem. U obou se příspěvek firmy považuje za její daňový náklad, u zaměstnance navíc nepodléhá zdanění.

Skupinová pojištění rizikového typu lze zase pro zaměstnance sjednat s velkou slevou díky úspoře administrativy pojišťovny proti individuálně uzavíranému pojištění.

Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
Moderní flexibilní produkty životního pojištění, které přesně odpovídají daňovému zvýhodnění u zaměstnavatele i zaměstnance jsou častým nástrojem motivace a stabilizace zaměstnanců. Pro svoji ekonomickou výhodnost je příspěvek zaměstnavatele na toto pojištění mezi firmami velmi oblíben jako součást programu zaměstnaneckých výhod.

Využijte i ve vaši firmě zaměstnanecký program životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele a nechte si u specialistů HF spočítat daňové úspory firmy i zaměstnance v porovnání s běžně placenou mzdou.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem patří mezi nejvíce rozšířené programy zaměstnaneckých výhod v České republice. Vytváření úspor zaměstnanců na dobu zaslouženého odpočinku je podporováno státem, kromě přímého příspěvku i formou daňových úlev u zaměstnavatele, který se rozhodne svým zaměstnancům na penzijní připojištění přispívat.

Využijte i ve vaši firmě zaměstnanecký program penzijního připojištění s příspěvkem zaměstnavatele a nechte si u specialistů HF na zaměstnanecké programy spočítat daňové úspory firmy i zaměstnance v porovnání s běžně placenou mzdou.

Skupinové úrazové pojištění
Výhodou skupinového úrazového pojištění pro zaměstnance firmy je především výrazně nižší cena pojištění díky velkému zjednodušení administrativy pro pojišťovnu a tím i snížení správních nákladů. Pojištění může být v platnosti jen po dobu výkonu pracovní činnosti nebo na 24 h denně, čímž firma poskytuje zaměstnancům další výhodu.

Pojistné smlouvy pro skupinové úrazové pojištění se uzavírají individuálně, a proto mohou být jednotlivé složky úrazového pojištění nastaveny zcela dle požadavků klienta.