Zdravotní pojištění cizinců – komplexní zdravotní pojištění cizinců

Výhody pojištění, určení
V současné době globalizace a otevřeného českého hospodářství dochází k častému zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách na území ČR. Je proto nutno velmi často řešit otázku co nejvýhodnější ho pojištění těchto zahraničních pracovníků. Ve větších společnostech při zvýšeném počtu těchto zahraničních pracovníků a při jejich dlouhodobém pracovním pobytu může jít z hlediska finančních nákladů o poměrně velké položky. Značné náklady to může představovat i pro jejich vícečlenné rodinné příslušníky, společně zde dlouhodobě působící.

Tento problém se týká i cizinců, kteří v ČR např. studují vysoké školy, nebo i jiných cizinců, kteří na území ČR z nějakého důvodu dlouhodobě pobývají a jsou nuceni si zdravotní pojištění sjednat.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců
zahrnuje úhradu nákladů za poskytnutou zdravotní péči v rozsahu obdobnému veřejnému zdravotnímu pojištění v ČR, se sjednanými limity a s definovanými výlukami

určeno pro:

 • muž, žena
 • máma a miminko
 • pracovní pobyt v ČR
 • studijní pobyt v ČR
 • turistický pobyt v ČR
 • profesionální sport

územní rozsah:

 • ČR + tranzitní země
 • Schengen včetně ČR

krytí nákladů za:

 • preventivní a dispenzární zdravotní péči
 • stanovení diagnózy
 • léčebného postupu
 • nezbytného ošetření
 • hospitalizaci
 • akutní ošetření zubů
 • péči související s těhotenstvím a porodem
 • ambulantně předepsané léky
 • asistenční službu
 • dopravu do zdravotnického zařízení
 • předepsanou repatriaci do země původu