Zdravotní pojištění cizinců - nutná a neodkladná péče

Výhody pojištění, určení
V současné době globalizace a otevřeného českého hospodářství dochází k častému zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách na území ČR. Je proto nutno velmi často řešit otázku co nejvýhodnější ho pojištění těchto zahraničních pracovníků. Ve větších společnostech při zvýšeném počtu těchto zahraničních pracovníků a při jejich dlouhodobém pracovním pobytu může jít z hlediska finančních nákladů o poměrně velké položky. Značné náklady to může představovat i pro jejich vícečlenné rodinné příslušníky, společně zde dlouhodobě působící.

Tento problém se týká i cizinců, kteří v ČR např. studují vysoké školy, nebo i jiných cizinců, kteří na území ČR z nějakého důvodu dlouhodobě pobývají a jsou nuceni si zdravotní pojištění sjednat.

Nutná a neodkladná péče
zahrnuje úhradu nákladů na nutné a neodkladné ošetření a hospitalizaci v nezbytném rozsahu

určeno pro:

 • muž, žena
 • pracovní pobyt v ČR
 • studijní pobyt v ČR
 • turistický pobyt v ČR ( lze pro celo rodinu )
 • sportovní soutěže
 • nebezpečné a extrémní sporty

územní rozsah:

 • ČR + tranzitní země
 • Schengen včetně ČR

krytí nákladů za:

 • nezbytné vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy
 • stanovení léčebného postupu
 • nezbytné ošetření
 • hospitalizaci
 • akutní ošetření zubů
 • ambulantně předepsané léky
 • předepsanou repatriaci do země původu