Zdravotní pojištění cizinců

Výhody pojištění, určení
V současné době globalizace a otevřeného českého hospodářství dochází k častému zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách na území ČR. Je proto nutno velmi často řešit otázku co nejvýhodnější ho pojištění těchto zahraničních pracovníků. Ve větších společnostech při zvýšeném počtu těchto zahraničních pracovníků a při jejich dlouhodobém pracovním pobytu může jít z hlediska finančních nákladů o poměrně velké položky. Značné náklady to může představovat i pro jejich vícečlenné rodinné příslušníky, společně zde dlouhodobě působící.

Tento problém se týká i cizinců, kteří v ČR např. studují vysoké školy, nebo i jiných cizinců, kteří na území ČR z nějakého důvodu dlouhodobě pobývají a jsou nuceny si zdravotní pojištění sjednat.

Druhy pojištění:

Zdravotní pojištění lze rozdělit z hlediska rozsahu krytí na:

základní krytí

 • Nutná a neodkladná péče
 • doba platnosti: 1 až 27 měsíců
 • určeno pro:
  • muž, žena
  • studijní pobyt v ČR
  • pracovní pobyt v ČR
  • turistický pobyt v ČR (lze pro celo rodinu)
 • územní rozsah:
  • ČR + tranzitní země
  • Schengen včetně ČR
 • pojistné krytí:
  • zdravotní péče a převoz
  • stomatologická péče o pojištěného
  • ambulantně předepsané léky

plné krytí

 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců
 • doba platnosti: 1 až 60 měsíců
 • určeno pro:
  • muž, žena
  • máma a miminko
  • profesionální sport
  • pracovní pobyt v ČR
  • studijní pobyt v ČR
  • turistický pobyt v ČR
 • územní rozsah:
  • ČR + tranzitní země
  • Schengen včetně ČR
 • pojistné krytí:
  • komplexní zdravotní péče a převoz
  • stomatologická péče o pojištěného
  • ambulantně předepsané léky
  • poporodní zdravotní péče o novorozence