Cestovní pojištění

Cestovní pojištění lze sjednat jak pro jednotlivce, tak pro skupiny osob ve velkém rozsahu pojistných rizik na území Evropy nebo Světa v režimu turistickém nebo pracovním.

Pojistné krytí, rizika:

základní pojištění

 • pojištění léčebných výloh

doplňkové pojištění

 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění zpoždění zavazadel
 • pojištění nevyužité dovolené
 • pojištění storno zájezdů
 • úrazové pojištění
 • pojištění osobních věcí a zavazadel
 • pojištění zpoždění letu
 • pojištění únosu letadla
 • pojištění nákladů veterinární léčby

K základnímu rozsahu pojištění – pojištění léčebních výloh si pojistník může dle svého uvážení vybrat jedno nebo více doplňkových rizik. Pojištění lze sjednat i pro domácí zvířata, psy a kočky. Pro psy ve stáří od 6 měsíců do 8 let, pro kočky ve stáří 6 měsíců až 10 let.

Pojištění se nevztahuje na území státu:

 • ve kterém má pojištěný trvalé bydliště nebo trvalý pobyt
 • jehož je pojištěný státním občanem
 • je občanem České republiky

Pojištění lze sjednat v rozsahu:

 • turistická cesta
  • běžné rekreační a poznávací cesty nebo pobyty, provozování rekreačních sportů
 • pracovní cesta
  • cesty a pobyty za účelem výkonu práce zaměstnance nebo podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, charitativní a dobrovolná činnost, au–pair, studijní pobyty, stáže