Exklusivní investiční služba pro VIP klienty s vyšším objemem aktiv.

Wealth Management, neboli správa majetku nebo správa bohatství, je vysoce odborná služba, kombinující investiční poradenství s dalšími finančními službami. Cílem je vždy dosažení výnosu pro klienty, a to ať jde o krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé zvyšování hodnoty majetku.

Naši klienti profitují z holistického přístupu, tedy že Honoris Group jako poradce koordinuje veškeré služby, které mohou být potřebné pro správu financí – plánujeme tak rozvoj bohatství klientů nejen pro momentální a budoucí potřeby samotného klienta, ale i pro potřeby členů jeho rodiny.

Naše zkušenosti

Správou majetku se jako skupina Honoris Group zabýváme od roku 2000. Postupně jsme díky mnohaleté přítomnosti na trzích ve Velké Británii a Švýcarsku získali jak potřebné know-how, tak i značnou praxi a množství kontaktů na špičkové profesionály z oborů investičního a finančního poradenství, právní a daňové problematiky. Do struktury skupiny jsme postupně zabudovali Londýn, Curych a Dubaj jako tři klíčová místa, z nichž jsme schopni trvale poskytovat našim klientům nadstandardní investiční služby.

Při správě majetku využíváme vlastní společnosti HONORIS FAMILY OFFICE LLP se sídlem v londýnském Mayfairu a HONORIS WEALTH FUND INVESTMENTS se sídlem v Dubaji. Švýcarské know-how reprezentuje mateřská společnost skupiny HONORIS GROUP AG, sídlící v kantonu Curych.

Naši klienti

Mezi klienty sekce Wealth Management patří jak úspěšní podnikatelé, tak známé osobnosti sportovního světa. Mnoho let jsme poskytovali odborné služby předsedkyni Českého olympijského výboru paní Věře Čáslavské, našimi klienty byli i další významní představitelé mezinárodního olympijského hnutí.

Aktuálně patří mezi naše klienty ze sportovní oblasti například internacionálové Zdeněk Nehoda, Pavel Nedvěd, Tomáš Sivok, Vladimír Darida nebo Tomáš Hübschman.

Co Vám nabízíme

Na rozdíl od konkurenčních společností podobného typu se soustřeďujeme na poskytování jasně definovaného ročního zhodnocení svěřených prostředků. Náš klient tedy ví dopředu, o kolik procent mu v daném roce zhodnotíme jeho majetek. Fixní zhodnocení investice klientům garantujeme, neseme tak riziko případných vnějších negativních vlivů na poklesy trhů apod. na naší straně.

Abychom byli schopni realizovat uvedenou filosofii zhodnocování majetku, většinově umisťujeme svěřené klientské zdroje do vlastních investičních projektů skupiny, případně do vlastních depositních produktů. Jen minoritně používáme cizí projekty nebo produkty. Chráníme tak naše klienty dopředu před těžko predikovatelnými výkyvy akciových, komoditních či měnových trhů.

Klienti Honoris Group neplatí žádné poplatky či jiné formy nákladů za poskytované služby. Naší odměnou je vždy výhradně podíl na zisku, reprezentovaný procentem zhodnocení majetku klienta, které dosáhneme v daném kalendářním roce nad rámec garantovaného procenta klientovi. Pokud se nám nepodaří garantovaný výnos překročit, nárok na odměnu tak v daném roce nezískáme.