Makléřská pojišťovací společnost Honoris Finance jako přední tuzemský pojišťovací makléř poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění v ČR i v zahraničí.

Honoris Finance působí na českém pojistném trhu od roku 1999, dlouhodobě se zaměřuje především na korporátní klientelu.

Spolupracujeme s renomovanými pojistnými makléři – členy Lloyd´s, BIBA a FSA – světovými lídry v oblasti zajištění pojistných rizik. Honoris Finance dlouhodobě vyznává konzervativní, velmi tradiční přístupy.

Honoris Finance působí na pojistném trhu bez závislosti na jediném pojistiteli, díky tomu může poskytovat svým klientům výhody konkurenčního prostředí vybraných pojistitelů a optimálně zvolené pojistné podmínky.

Mezi našimi klienty byli či jsou např. holdingové skupiny Agel a Moravia Steel, velké průmyslové společnosti Třinecké železárny, a.s. a Vítkovice Steel, a.s.

Naše služby

Služby Honoris Finance a.s. nepředstavují pro klienty žádné finanční zatížení.

Cenu za zprostředkování a analýzu rizika hradí stejně jako jinde ve světě pojistitel formou provize, pro kterého kvalitní činnost makléře znamená výrazné snížení provozních nákladů. Spolupráce se společností Honoris Finance a.s. se v žádném případě nepromítne do zvýšené ceny pojistného.

Analýza stávajících pojistných smluv a poradenství

Honoris Finance a.s. Poskytuje komplexní pojišťovací služby – počínaje identifikací a rozborem potenciálně hrozících rizik, na které navazuje pečlivá analýza stávajících pojistných smluv. Ta zahrnuje především posouzení ohrožení podniku na základě komplexní analýzy pojistně technických rizik. V oblasti řízení a prevence rizik pro Vás současně provádíme pravidelná školení pro zájemce z řad Vašich zaměstnanců. Průběžně sledujeme i vývoj na pojistném trhu a relevantní poznatky využíváme pro náš poradenský servis.

Odborné služby při ocenění majetku pro potřeby stanovení optimální pojistné částky

Před uzavřením majetkového pojištění zajišťujeme odbornou pomoc při stanovení pojistných částek pro nemovitosti, výrobní technologie a další movité věci.

Naši specialisté jsou připraveni poskytnout v této problematice odbornou součinnost.

Tvorba komplexních pojistných programů

Na základě zjištěných a vyhodnocených pojistně technických rizik pro Vás naši specialisté zpracují návrh komplexního pojistného programu. V případě veřejné zakázky rovněž zpracují komplexní zadávací dokumentaci pro výběr pojistitele včetně provedení dalších úkonů souvisejících s administrací veřejné zakázky, a to zejména:

 • vypracování požární zprávy na základě požárně – technické prohlídky
 • komplexní posouzení ohrožení podniku
 • odborné pomoci při stanovení pojistných částek, limitů pojistného plnění, výše spoluúčastí
 • vypracování nezávislého kvalifikovaného vyhodnocení a komparace nabídek předložených pojistiteli na základě veřejné zakázky

Správa sjednaných pojistných smluv

V rámci správy sjednaných pojistných smluv provádíme:

 • aktualizaci sjednaných pojistných smluv podle skutečného majetku, aktuálního vývoje v oblasti pojištění a požadavků zájemce po celou dobu její platnosti
 • předkládání návrhů pro zlepšení a aktualizaci pojištění včetně zajištění požadovaných změn pojištění v průběhu pojistného roku
 • sledování lhůt k revizi pojistných smluv
 • vyúčtování pojistného ve stanovených lhůtách

Risk management

Důležitou podmínkou úspěšného podnikání je nejen odborná zdatnost, ale i správná znalost rizik, která podnikatelskou činnost ohrožují, a dále pak jejich kompetentní řízení. Některá rizika lze odstranit či alespoň zmírnit správnou organizací práce, používáním moderních technologií či výběrem zkušených a vyškolených pracovníků. Přes všechna tato opatření však prakticky nelze spolehlivě vyloučit nebezpečí vznikající působením lidského faktoru, jako je nepozornost, neopatrnost či pochybení. Proto je důležité alespoň minimalizovat dopad potencionálních rizik na hospodaření firmy.

Náš servis zahrnuje:

 • analýzu Vašich rizik
 • vyčíslení možných škod, které by při souhře nepříznivých okolností mohly nastat
 • návrh opatření minimalizujících expozici rizika
 • poradenství ohledně vhodných proporcí mezi investicemi do zábranných opatření a pojištění
 • vypracování rizikové zprávy

Postup při řešení pojistných událostí našich klientů

Nastane-li škodní událost, hájí zájmy klientů tým zkušených odborníků.

Jakmile od Vás obdržíme prvotní informace o škodní události, zajistíme nahlášení škody a aktivně přebíráme veškerou další komunikaci s pojistitelem – počínaje zabezpečením prohlídky přes zajištění zálohy u velkých a komplikovaných škod až po závěrečnou výplatu pojistného plnění. V průběhu celého likvidačního procesu poskytujeme konzultační servis.

Naše jednání je profesionální, efektivní a pružné. Osobní přístup, jehož snahou je minimalizace administrativního zatížení klienta, je samozřejmostí.

Produkty

Produkty poskytované Honoris Finance lze nastavit dle individuálních potřeb klienta.

Nabídka pojistných produktů je široká – od pojištění odpovědnosti přes pojištění proti terorismu až např. po pojištění pořadatelů národních sportovních událostí.

Honoris Finance nabízí také: analýzu stávajících smluv a poradenství, odborné oceňování majetku pro stanovení optimální pojistné částky, tvorbu komplexních pojistných programů, risk management a individuální správu sjednaných pojistných smluv.

Občané

 • Pojištění občanů
 • Pojištění osob
 • Pojištění majetku osob
 • Pojištění motorových vozidel

Fyzické + právnické osoby

 • Pojištění fyzických a právnických osob
 • Pojištění motorových vozidel
 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti za škodu (způsobenou újmu)
 • Pojištění přepravy
 • Stavebně montážní pojištění
 • Pojištění lodních rizik
 • Pojištění leteckých rizik
 • Pojištění speciálních rizik
 • Zaměstnanecké programy

 

Řešení a pojištění dle oborů

Pracovníci Honoris Finance a.s. sjednávají pojištění v uvedených (i dalších) oborech:

 • Autopojištění
 • Automobilový průmysl
 • Autopůjčovny
 • Advokáti
 • Architekti
 • Auditoři
 • Benzinové stanice a sítě
 • Daňoví poradci
 • Dražebníci
 • Exekutoři
 • Farmacie
 • Flotilové strojní pojištění (zemědělské flotily apod.)
 • Hotely a penziony
 • IT společnosti a telekomunikace
 • Lesnické společnosti a zpracování dřeva
 • Letadla
 • Lodě
 • Města a obce
 • Nemocnice a polikliniky
 • Nemovitosti a rezidenční objekty
 • Obchodní a administrativní centra
 • Obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické, vodní, větrné a bio elektrárny)
 • Odpady, ekologické škody
 • Ordinace a lékárny
 • Potravinářství
 • Pojištění filmových projektů a reklam, půjčovny kamerové a filmové techniky
 • Půjčovny strojní techniky
 • Přeprava a doprava
 • Stavebnictví
 • Sportovní a společenské akce
 • Textilní průmysl
 • Výroba skla
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výstavy a veletrhy
 • Zemědělství (hospodářská zvířata, zemědělské plodiny, lesy, zem. technika)
 • Zdravotní pojištění cizinců
 • Zubařské ordinace
 • Živnostníci

Klientský servis

V rámci zlepšování kvality služeb nabízí společnost jednoduché on-line dotazníky pro nabídku jak havarijního pojištění vozidel (HAV), tak pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem vozidla (POV). Po vyplnění dotazníku Vás bude kontaktovat certifikovaný makléř s konkrétní cenovou nabídkou pojištění.

Poptat havarijní pojištění a povinné ručení

Klientská zóna

Jako klient společnosti Honoris Finance a.s. máte přístup do centralizovaného systému KLZ, kde můžete sledovat vývoj své pojistné smlouvy, hlásit pojistné události, upravovat parametry svého pojištění, spravovat flotilu a podobně.

Přejít do klientské zóny