Pojištění únosu a vydírání

Ve stále se zhoršující mezinárodní politické situaci dochází k velmi častým jevům, kdy únosci požadují po poškozené straně ( po státu či blízkým osobám ) výkupné, jehož požadovaná výše může…

Pojištění právní ochrany

Složité podnikatelské prostředí a stále se měnící zákony mohou znamenat zejména pro menší firmy problém při obraně oprávněných obchodních zájmů a v právních sporech finančně velmi nákladnou záležitost. Náklady na…

Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce

Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce, které zprostředkovávají zaměstnání formou tzv. dočasného přidělení svých zaměstnanců. Povinnost mít sjednáno toto pojištění vyplývá ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Pojištění…

Komplexní pojištění dronů

V současné době se trh dronů velmi intenzivně rozvíjí. HONORIS FINANCE a.s. proto pružně na toto specifické pojištění zareagoval a nabízí uživatelům dronů komplexní pojištění těchto speciálních letadel, které zahrnuje…

Pojištění celního dluhu

Celá řada podnikajících subjektů v České republice se zúčastní přímo i nepřímo obchodních operací při provádění zahraničně obchodní činnosti se subjekty se sídlem v třetích – nečlenských státech EU. Pokud…

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění lze sjednat jak pro jednotlivce, tak pro skupiny osob ve velkém rozsahu pojistných rizik na území Evropy nebo Světa v režimu turistickém nebo pracovním. Pojistné krytí, rizika: základní…