Pojištění úpadku cestovní kanceláře

Toto pojištění chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy s klientem. Povinnost pojistit se…

Pojištění finanční opravy poskytnuté dotace

V rámci dotační politiky EU v programovém období 2014 – 2020 jsou nastavena společná pravidla pro fondy, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Prostřednictvím těchto fondů jsou…

Zdravotní pojištění cizinců - nutná a neodkladná péče

Výhody pojištění, určení V současné době globalizace a otevřeného českého hospodářství dochází k častému zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách na území ČR. Je proto nutno velmi často řešit otázku co…

Zdravotní pojištění cizinců

Výhody pojištění, určení V současné době globalizace a otevřeného českého hospodářství dochází k častému zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách na území ČR. Je proto nutno velmi často řešit otázku co…

Zaměstnanecké programy

Různé druhy pojištění lze s výhodou využít jako benefity pro zaměstnance vaši firmy. Státem podporované jsou zejména pojištění spořícího charakteru – životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele a penzijní připojištění se…