Pojištění záruk (bondů)

Ve stavebnictví nebo strojírenství se u větších zakázek často stává, že zákazník požaduje po dodava -teli záruku, aby si zajistil v případě problémů s dodávkou finanční náhradu svých škod. Pojistné…

Pojištění zemědělských rizik

Pojištění zemědělských rizik je určeno všem subjektům podnikajícím v zemědělském nebo lesnickém odvětví. Spolu se základním pojištěním majetku , strojů a odpovědnosti tvoří komplexní pojistnou ochranu moderní zemědělské firmy. Pojištění…

Pojištění kybernetických rizik

V dnešním světě jsou součástí našeho života plném informačních technologií bohužel také kybernetická rizika. Jakákoliv společnost, která přichází do styku s elektronickými daty je vystavena takovým rizikům, ať už se…

Pojištění zpronevěry

Většina společností v současnosti vykonává a provozuje svoji činnost prostřednictvím zaměstnanců. Kriminalita tzv. „bílých límečků“ neboli podvody a zpronevěry ve firmách jsou denní realitou. Zejména s rozšířením elektronického bankovnictví, kopírovací…

Pojištění pohledávek

Pojistné krytí, určení Při bližším pohledu do finanční rozvahy většiny firem lze snadno zjistit, že největší část jejich aktiv tvoří pohledávky za zákazníky, tedy neuhrazené faktury. Dodávat zboží nebo poskytovat…

Pojištění terorismu

V dnešní době se v praktickém životě setkáváme se stále větší reálnou hrozbou teroristických útoků. Tomuto riziku jsou vystaveni české firmy a občani. Pojištění terorismu je určeno pro všechny osoby,…