Pojištění kybernetických rizik

V dnešním světě jsou součástí našeho života plném informačních technologií bohužel také kybernetická rizika. Jakákoliv společnost, která přichází do styku s elektronickými daty je vystavena takovým rizikům, ať už se jedná o mobilní zařízení, počítače, servery, úložiště dat, banky apd.

V praxi hrozí různá nebezpečí – od ztráty informací z počítače či notebooku, až po hrozby cloud computingu. V podnikání mohou nastat i problémy s přístupem k systémům, neoprávněnými zásahy či přerušením webových služeb. Rizika a nebezpečí se vyvíjejí a stávají se stále komplexnějšími. Zatímco v minulosti společnosti investovaly do zabezpečení a ochrany hmotného majetku , nyní je spíše aktuální požadavek na zvážení bezpečnosti a ochrany informací a informačních systémů.

Rozsah pojistného krytí

Pomoc při řešení IT dopadů

 • náklady na specialisty ne kybernetická rizika
 • áklady na odborné služby za účelem zjištění možnosti, znovushromáždění či znovuvytvoření elektronických dat.

Pomoc při poškození dobrého jména

 • náklady na odborné služby za účelem zabránění či zmírnění nepříznivého vlivu na dobré jméno společnosti
 • náklady na odborné služby za účelem zabránění či zmírnění nepříznivého vlivu na dobré jméno osoby pracující pro společnost
 • náklady na oznámení ztráty či úniku dat poškozeným osobám nebo příslušnému regulatornímu orgánu

Zmírňování finančních následků

 • škody a náklady na právní zastoupení související s porušením ochrany osobních údajů nebo důvěrných informací společnosti
 • škody a náklady na právní zastoupení, pokud dojde k narušení bezpečnosti sítě povinnosti vůči dozorovým orgánům
 • škody a náklady na právní zastoupení v případě porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby nebo nedbalosti při správě elektronického obsahu médií (volitelné)
 • částky uhrazené třetím osobám, které hrozí ohrožením bezpečnosti systémů společnosti (volitelné)
 • ztrátu zisku společnosti z důvodu přerušení funkce systému či sítě, které je způsobeno narušením bezpečnosti systému (volitelné)

Následky kybernetických rizik

 • ztráta zisku
 • ztráta důvěry
 • poškození dobrého jména
 • ztráta dat