Pojištění pohledávek

Pojistné krytí, určení
Při bližším pohledu do finanční rozvahy většiny firem lze snadno zjistit, že největší část jejich aktiv tvoří pohledávky za zákazníky, tedy neuhrazené faktury. Dodávat zboží nebo poskytovat služby na fakturu na tuzemských nebo zahraničních trzích s sebou vždy přináší riziko nezaplacení ze strany odběratele. Pojištění pohledávek poskytuje ochranu proti selhání zákazníka při úhradě jeho závazků z důvodů insolvence odběratele, z důvodu platební neschopnosti či platební nevůle. Zároveň usnadňuje růst obratu a pronikání na nové trhy, stabilizuje příjmy a zabraňuje rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu.

Pojistit lze obchodní dodavatelské úvěry (odložená platba např. 30, 60, 90 dní apd.), které dodava- tel poskytuje svým zákazníkům v zahraničí i tuzemsku při dodávce svých služeb a zboží.

Důvody pro sjednání tohoto pojištění:

 • stabilizace příjmů
 • ochrana proti nezaplacení
 • vymáhání nezaplacených pohledávek
 • snížení rizika při hledání nových odběratelů
 • usnadnění růstu obratu a pronikání na nové trhy
 • komplexní informace o potenciálních a existujících zákaznících
 • zabránění obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu

Příklady škod:

 • exekuce klienta, nucená správa, likvidace
 • prohlášení konkurzu na majetek dlužníka
 • zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku
 • soudní usnesení o povolení vyrovnání mezi dlužníkem a věřitelem
 • nezaplacení pohledávky nebo její části z jakéhokoliv důvodu (druhotná platební neschopnost, zadržování plateb, nevůle zaplatit apd.)