Pojištění právní ochrany

Složité podnikatelské prostředí a stále se měnící zákony mohou znamenat zejména pro menší firmy problém při obraně oprávněných obchodních zájmů a v právních sporech finančně velmi nákladnou záležitost. Náklady na právní zastoupení a vedení sporů mohou ve složitějších případech dosáhnout až stovek tisíc korun. Řada firem proto v praxi zvažuje, zda si mohou dovolit své zájmy právně hájit a zda finanční přínos z vyhraného sporu vůbec pokryje požadovanou částku na právní zastoupení. Pojištění právní ochrany je určeno obzvláště pro menší a střední podnikatelské subjekty.

Pojistné krytí
Řešením tohoto problému je proto sjednání pojištění právní ochrany, zaručující pojištěnému subjektu v případě potřeby úhradu nákladů na právní pomoc ( zastupování při soudním řízení, právní poradenství apod. ) Pojištění se vztahuje na pracovněprávní vztahy se zaměstnanci, spory se zákazníky, spory se správními a finančními institucemi, včetně pojišťoven, bank, provozu firemních vozidel, pojistných událostí atd.