Pojištění terorismu

V dnešní době se v praktickém životě setkáváme se stále větší reálnou hrozbou teroristických útoků. Tomuto riziku jsou vystaveni české firmy a občani. Pojištění terorismu je určeno pro všechny osoby, které by mohli utrpět majetkovou škodu v důsledku teroristického činu. Za místa s vyšším výskytem v důsledku teroristických aktivit lze považovat místa s vysokou koncentrací obyvatel, jakojsou obchodní a administrativní centra, tržiště, dále i místa v blízkosti státních institucí a v blízkosti dopravní infrastruktury ( přehrady, elektrárny, železnice, letiště apd.)

Pojistné krytí, druhy rizik
Pojištění terorismu kryje z majetkového hlediska zejména:

 • škody na hmotném majetku
 • škody a náklady vynaložené v souvislosti s přerušením provozu

Pojišťovny mají obecně definované ve svých pojistných podmínkách přímo situace, kde je zřejmé, co se pod pojmem terorismus myslí:

 • destrukce vládních nebo veřejných zařízení, dopravních systémů, infrastrukturních zařízení včetně informačních systémů, veřejných míst nebo soukromého vlastnictví, ohrožující lidské životy a způsobující
 • ekonomické ztráty
 • narušování nebo přerušování dodávek vody, elektřiny nebo jiných základních přírodních zdrojů s cílem ohrožení chodu ekonomiky, lidského zdraví a života
 • příprava použití a použití zbraní, výbušnin nebo jaderných, biologických či chemických zbraní s cílem ohrožení lidského zdraví a života
 • únos letadla, lodi nebo jiného prostředku veřejné dopravy osob nebo prostředků přepravy nákladu
 • útok na lidské životy, který může způsobit poškození zdraví nebo smrt
 • únos či braní rukojmí

Pojištění terorismu Vás chrání například pro případ:

 • terorismu
 • sabotáže
 • vzpoury ozbrojených sil
 • státního převratu
 • výtržnosti, srocení narušující či ohrožující veřejný pořádek
 • stávky
 • občanských nepokojů

Pojišťovny velmi pečlivě sledují mezinárodní situaci a v návaznosti na definování svého přijatelného pojistného krytí rizika terorismu stanovují aktuální podmínky i pojistitelná světová územní teritoria. Nepojistí proto teritorium pro jakoukoliv zemi, zejména tam, kde hrozí akutní nebezpečí teroristického útoku.