Pojištění únosu a vydírání

Ve stále se zhoršující mezinárodní politické situaci dochází k velmi častým jevům, kdy únosci požadují po poškozené straně ( po státu či blízkým osobám ) výkupné, jehož požadovaná výše může být neřešitelná zejména pro osoby blízké. S tímto odsouzeníhodným jevem se lze setkat v celém světě, zejména na blízkém východě, ale i v Americe a Evropě.

Pojistné krytí

  • únos
  • fyzické napadení
  • vydírání
  • přepadení dopravního prostředku

Pojistné plnění:

  • výkupné včetně jeho přepravy a doručení
  • náhrady v souvislosti se smrtí či škodou na zdraví
  • ztráty z přerušení provozu
  • jednorázové plnění za psychickou újmu způsobenou únosem nebo přepadením
  • odměna a výdaje na tlumočníka, náklady na poradce z oblasti bezpečnosti a PR