Pojištění zpronevěry

Většina společností v současnosti vykonává a provozuje svoji činnost prostřednictvím zaměstnanců. Kriminalita tzv. „bílých límečků“ neboli podvody a zpronevěry ve firmách jsou denní realitou. Zejména s rozšířením elektronického bankovnictví, kopírovací techniky a počítačově zpracovávaného účetnictví napomáhá snadnému páchání kriminality zaměstnanci. Běžné pojištění majetku pro případ odcizení však tento typ pojištění vylučuje a je nutné jej uzavřít individuálně. Přestože mnoho manažerů či majitelů firem důvěřuje svým zaměstnancům, policejní statistiky mluví jednoznačně a dokládají velkou řadu případů zpronevěry v soukromých společnostech i ve státní správě. Ve velkém počtu se jedná o dlouholeté zaměstnance, kteří se těší vysoké důvěry svých nadřízených a podvody páchají dlouhé roky. Po jejich odhalení je šance na náhradu škody minimální.

Pojistné krytí, určení
Předmětem pojištění jsou finanční škody vzniklé v důsledku podvodného jednání nebo trestného činu spáchaného zaměstnancem pojištěné společnosti. Škody mohou být způsobeny vůči samotné společnosti zaměstnance nebo i vůči jiné společnosti.

Pojištění zpronevěry se vztahuje hlavně na:

  • zpronevěru způsobenou neidentifikovatelným zaměstnancem
  • zpronevěru ze strany zaměstnanců, a to i ve spolupráci s třetí osobou

Příklady pojistného krytí:

  • počítačové podvody a převody peněžních prostředků
  • padělání peněz nebo platebních prostředků
  • odcizení peněz nebo cenin z provozních prostor podniku
  • odcizení peněz nebo cenin mimo provozní prostory podniku